Το σχολείο

Οι άνθρωποι

Αγγλικά

Γαλλικά

Γερμανικά

Επικοινωνία

 
          Αρχική σελίδα Νέα-Ανακοινώσεις  
                           
                           

Ευκαιρίες εργασίας - Career Opportunities (updated August 2017)
*

Υπάλληλος γραμματείας και υποδοχής
Ζητείται υπάλληλος γραμματειακής υποστήριξης και υποδοχής γονέων και μαθητών.

Η θέση είναι πολύ σημαντική, καθώς η υπάλληλος γραμματειακής υποστήριξης και υποδοχής αποτελεί ισότιμο μέλος του ανθρώπινου  δυναμικού μας, το οποίο μαζί με την διεύθυνση και το διδακτικό προσωπικό πρέπει να αντικατοπτρίζει τις αρχές μας και το όραμά μας και να συμβάλει αποφασιστικά στην ανάπτυξή μας και στην δημιουργία δυναμικής για το μέλλον.

Η ιδανική υποψήφιος, πρέπει να διαθέτει απαραίτητα τα παρακάτω προσόντα:
- είναι φοιτήτρια/σπουδάστρια ή τελειόφοιτος ή απόφοιτος ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης
- έχει πιστοποίηση επιπέδου 
C2 στην Αγγλική γλώσσα.  Εναλλακτικά, έχει πιστοποίηση επιπέδου Β2 στα Αγγλικά και προετοιμάζεται για το C2 στους επόμενους μήνες
- έχει καλές γνώσεις χρήσης Η/Υ και των συνηθισμένων εφαρμογών γραφείου
- είναι οργανωτική και επιμελής
- είναι επικοινωνιακή και έχει άριστες διαπροσωπικές σχέσεις
- μπορεί να εργάζεται άνετα δίπλα σε παιδιά

Ως επιπλέον προσόντα θα συνεκτιμηθούν:
- γνώση άλλων ξένων γλωσσών
- σπουδές σχετικές με τα παιδαγωγικά (π.χ. φιλολογία, παιδαγωγικά, ψυχολογία κτλ)
- εμπειρία, εργασιακή ή εθελοντική, σε χώρους με παιδιά (π.χ. κατασκηνώσεις, παιδότοποι, φροντιστήρια, ΚΞΓ κτλ)
- οι υποψήφιες για την θέση να διαμένουν σε κοντινή απόσταση από την έδρα ώστε να μην χρειάζονται μέσα για την μετακίνησή τους

Τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν:
- εξυπηρέτηση γονέων και μαθητών σε σχολικά θέματα
- εξυπηρέτηση γονέων και μαθητών σε διοικητικά θέματα
- πληροφόρηση νέων πελατών
- πληρωμές διδάκτρων
- επιμέλεια του χώρου υποδοχής
- γραμματειακή υποστήριξη του διευθυντή
- υποστήριξη των καθηγητών

Έκτακτα καθήκοντα που μπορεί να προκύψουν:
- βοήθεια σε μαθητή με τα μαθήματα του
- προσφορά πρώτων βοηθειών
- έκτακτη καθαριότητα του χώρου υποδοχής ή αίθουσας διδασκαλίας
- πολλά άλλα! Η εργασία δίπλα σε παιδιά είναι πάντα απρόβλεπτη εκτός από ορισμένες φορές που είναι τελείως απρόβλεπτη.

Ώρες εργασίας: Ωράριο 25 ωρών ανά εβδομάδα, Δευτέρα ως Παρασκευή 15:15-20:15.

Αμοιβή και όροι εργασίας: σύμφωνα με ΕΓΣΣΕ. Μερικής απασχόλησης, σύμβαση ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη της σχολικής χρονιάς.


Αιτήσεις για την παραπάνω θέση καθώς και περεταίρω πληροφορίες ΜΟΝΟ στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
hr@skouras-languages.gr με θέμα θέση ADM-2017-09

*