Αγγλικά

Γαλλικά

Γερμανικά

Επικοινωνία

 
          Αρχική σελίδα  
                           
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 
*
*

Certificate English Speaking Board (ESB) - (Επίπεδο B1) 

  • ΚΛΗΣΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 
  • ΟΡΧΑΝΙ ΝΤΑΝΙΑ 
  • ΞΥΓΚΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 

Certificate of Competency in English (ECCE) - (Επίπεδο Β2)

  • ΔΕΛΕΝΙΚΑ ΕΥΥΑΓΓΕΛΙΑ
  • ΚΑΜΠΕΡΟΓΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 

Examination for the Certificate of Proficiency (ECPE) - (Επίπεδο C2)

  • ΣΑΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
*